Algemene informatie

Op deze pagina vindt u vooral praktische informatie over ons kindercentrum. Mocht u na het lezen van deze informatie nog vragen hebben, neem dan contact op met één van onze
medewerk(st)ers.

Doelstelling
Onze doelstelling is om kwalitatief goede opvang te bieden aan kinderen van 10 weken tot 13 jaar, waarvan de ouders of verzorgers overdag niet in de gelegenheid zijn om hun kinderen op te vangen. Dit vindt plaats in een omgeving waarin de kinderen zich samen met leeftijdsgenootjes en onder leiding van gediplomeerde medewerkers kunnen ontplooien. Getracht wordt een verzorging te bieden volgens de in Nederland algemeen geldende waarden en normen.

Eten, drinken en verschonen
Voor luiers, babyvoeding, brood, fruit, melk, sap en dergelijke zorgt het kinderdagverblijf. De kosten hiervoor zijn in het tarief opgenomen. De opvang voorziet echter alleen in standaard producten. Speciale- of afwijkende voeding (bijv. Soja, dieetvoeding) dient u zelf mee te geven.

Kwaliteit kinderopvang
Le Garage conformeert zich voor wat betreft haar kwaliteit aan de landelijke kwaliteitseisen opgesteld door de branche en de belangenvereniging van ouders (BOINK) en vastgelegd in het Convenant Kwaliteit Kinderopvang. Klik hier om het Convenant Kwaliteit Kinderopvang in te zien.

Algemene Voorwaarden
Op alle dienstverlening van Kindercentrum Le Garage zijn de Algemene voorwaarden voor Kinderopvang - Dagopvang en Buitenschoolse opvang van toepassing. Klik hier om de Algemene Voorwaarden in te zien.
 

Laatste nieuws

Programma BSO kerstvakantie 2018/2019

  Het programma van BSO de Rangerovers voor de Kerstvakantie, periode 24 december 2018 tot en...

Lees meer »
Programma BSO 29 oktober tot en met 16 november 2018

 Het programma van BSO de Rangerovers voor de periode 29 oktober tot en met 16 november 2018...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


Kinderfestival 2017Herfstvakantie 2016 bij BSO de RangeroversZomervakantie 2016 bij BSO De Rangerovers