Financiele informatie

Prijslijst
Via onderstaande link treft u onze prijslijst met daarin de tarieven voor de dag- en buitenschoolse opvang.

Klik hier om onze prijslijst 2020 te downloaden

In de Prijslijst ziet u onze bruto tarieven. Er is nog geen rekening gehouden met de kinderopvangtoeslag die u kunt aanvragen bij de Belastingsdienst.

Kinderopvangtoeslag
Om een indruk te krijgen van uw netto ouderbijdrage kunt u via de site www.toeslagen.nl van de Belastingdienst een proefberekening maken voor de tegemoetkoming van de kinderopvangtoeslag. Op deze site treft u ook alle regels waaraan u zich moet houden om voor kinderopvangtoeslag in aanmerking te komen. De hoogte van de toeslag is mede afhankelijk van:

  • Het gezamenlijk toetsingsinkomen van beide ouders samen / het toetsingsinkomen van een alleenstaande ouder
  • De hoogte van de toeslag voor het eerste kind is lager dan de toeslag voor het weede en volgende kinderen
  • De overheid bepaalt dat het maximaal af te nemen aantal uren waarvoor recht op kinderopvangtoeslag bestaat voor de dagopvang is vastgelegd op 1,4 x het aantal arbeids-contracturen van de ouder met het kleinste arbeidscontract. Voor de buitenschoolse opvang is dat 0,7 x het aantal uren van dit arbeidscontract. 

Facturering
Wanneer u reguliere opvang afneemt, ontvangt u onze factuur rond de eerste dag van de maand voor de opvangkosten van de daaropvolgende maand. De betalingstermijn is 30 dagen. Uw contract sluit u af voor een kalenderjaar. De uren worden per jaar getotaliseerd en gedeeld door 12. Elke maand betaalt u 1/12 deel van de contractprijs, ook gedurende de vakanties. Hoewel het uurtarief van een kleiner pakket hoger is, is het gemiddelde tarief per maand lager, omdat u ook in de vakanties de maandfactuur moet voldoen.

Neemt u flexibele opvang af, dan ontvangt u de factuur rond de eerste van de maand voor de opvangkosten over de voorgaande maand. Op de factuur zijn de afgenomen uren gespecificeerd. De betalingstermijn is eveneens 30 dagen.

Laatste nieuws

Arrangementen BSO - 9 maart tot en met 10 april 2020

Het programma van BSO de Rangerovers voor de periode 9 maart tot en met 10 april 2020, treft...

Lees meer »
Programma BSO - voorjaarsvakantie - 24 tot en met 28 februari 2020

Het programma van BSO de Rangerovers voor voorjaarsvakantie van 24 tot en met 28 februari 2020,...

Lees meer »


Bekijk ons fotoboek


Kinderfestival 2017Herfstvakantie 2016 bij BSO de RangeroversZomervakantie 2016 bij BSO De Rangerovers